آشنایی با ظروف آلومینیومی

آشنایی با ظروف آلومینیومی

ظروف فلزی، از زمان های بسیار دور به چرخه تهیه، پخت و مصرف مواد غذایی وارد شده اند. این ظروف به دلایل متعددی نظیر انتقال حرارت سریع و مقاومت بالاتر آنها در مقابل عواملی نظیر صدمه

بهداشت ظروف آلومینیومی

بهداشت ظروف آلومینیومی

ظروف آلومینیومی سبک هستند و به خوبی گرما را انتقال می دهند. بیشتر از نیمی از ظروف پخت و پز که امروزه به کار برده می شوند، آلومینیومی هستند.برای کسب اطلاعات بیشتر مطالعه نمائید